تماس بگیرید

شنوایی سنجی و تجویز سمعک اندیشه

شنوایی سنجی و تجویز سمعک اندیشه ارزیابی کامل پرده گوش، عفونت گوش، سیستم شنوایی، عصب شنوایی و…اطفال و بزرگسالان تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، […]
4390 بازدید کل ، 0 امروز