آزمایشگاه آتیه

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرسفردیس، فلکه سوم، خیابان ١١ قدیم (٢٨ جدید)، روبروی آتش نشانی، آزمایشگاه آتیه
تلفن۰٢۶٣۶۵۰١۰۰۵ - ۰٢۶٣۶۵۰٩۵١١

آزمایشگاه آتیه

 

انجام آزمایشات غربالگری جنین انجام آزمایش زودرس سرطان ها و ….

شناسه آگهی : 5295a5ddfaab50ae

16 ژانویه 2018 3:01 ب.ظ

2684 روز, 12 ساعت

نظرات