آموزشگاه موسیقی هنر اول

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرساندیشه، ابتدای فاز 1، به سمت بانک ملی، پلاک 10
تلفن02165524868
همراه09358903885 - 09121671996

آموزشگاه موسیقی هنر اول
سالن انتظار دوم و فضای داخلی کلاس های موسیقی آموزشگاه موسیقی هنر اول
هدف ما در آموزشگاه هنر اول اینست که با حضور اساتید مجرب و دانش آموختگان دانشگاه هنر ، می خواهیم درجهت ارتقاء سطح کیفی آموزش موسیقی گام برداریم ???

بنيامين فسائی
کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی دانشگاه هنر تهران.
کارشناسی رشته موسيقی ايرانی با گرايش نوازندگی عود از دانشگاه هنر تهران.
کارشناسی رشته موسيقی جهانی با گرايش آهنگسازی و معلمیِ گيتار کلاسيك از کنسرواتوآر تهران.
کاردانی رشته موسيقی جهانی با گرايش نوازندگی پيانو کلاسيك از آموزش عالی آزاد نهاوند.
اخذ مدرک رسمی از انجمن جهانیِ توانبخشیِ روانی اجتماعی )کاربرد موسيقی در توانبخشی(.
گذراندن دوره آهنگسازی نظری و کاربردی نزد استاد محسن الهاميان.
گذراندن دوره نوازندگی گيتار کلاسيك نزد استاد کيوان ميرهادی.
گذراندن دوره نوازندگی عود نزد استاد محمدرضا ابراهيمی.
گذراندن دورۀ جامع کاربرد ريتم و بازیهای موسيقائی در توانبخشی برای گروههای روانشناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و شنوايیشناسی.
گذراندن دورههای تخصصیِ کوک و رگلاژ پيانو.
همکاری با آنسامبل گيتار تهران به سرپرستی استاد کارينا کيميايی.
همکاری با کُر تهران به رهبری استاد سرژيك ميرزائيان.
سرپرست کُر و اُرکستر آموزشگاه موسيقیِ رامش کرج در سال 1392 .
شرکت در مستر کلاسهای اساتيدی چون خوليو آلمايدا و دکتر ليلی افشار.
شرکت در فستيوال گيتار استانبول، سال 1394 مسترکلاس نوازندگی اساتيدی چون مارسين ديلا،آنيِلو دزيدريو، ماتيو ملو، لُرنزو ميکلی.
شرکت در فستيوال گيتار استانبول، سال 1394 مسترکلاس آهنگسازی استاد گيلبرت بيبرين.
شرکت در فستيوال گيتار استانبول، سال 1395 مسترکلاس نوازندگی اساتيدی چون آنيِلو دزيدريو، لُرنزو ميکلی، گُران کريوُکاپيچ، رُوشان مّمِد کوليِو.
شرکت در فستيوال گيتار استانبول، سال 1396 مسترکلاس نوازندگی اساتيدی چون آنيِلو دزيدريو، لُرنزو ميکلی، مارسين ديلا، کاگان کُراد.
شرکت در فستيوال گيتار استانبول، سال 1397 مسترکلاس نوازندگی اساتيدی چون آنيِلو دزيدريو،کُستاس کُتسيُليس، زُران دوريس، دنيل کرويچ، گُران کريوُکاپيچ،
مارسين ديلا، عايشهگُل، کاگان کُراد.
شرکت در جشنواره موسيقی فجر )همکاری با اُرکستر نو بعنوان نوازندۀ گيتار( به رهبری استاد عليرضا مشايخی.
شرکت در کلاسهای پژوهشیِ جشنوارۀ فجر سال 1396 .
مدرس دانشگاه علمیکاربردی )کنسرواتوآر تهران( از سال 1390 تا 1392 ، برای تدريس دروسی از قبيل تئوری موسيقی، سلفژ، هارمونی، کنترپوان و فُرم.
مدرس هنرستان موسيقی پسران البرز از سال 1395 تا 1396 .
با بيش از 15 سال سابقۀ تدريس در آموزشگاههای معتبر تهران و کرج.
تأليفات :
قطعاتی برای گيتار کلاسيك و سازدهنی/ انتشارات فراگاه/ سال 13٨7 .
خلاقيت موسيقی/ انتشارات آيندگان/ سال 13٨9 .
کارشناسی ارشد موسيقی/ انتشارات آيندگان/ سال 1391 .
پاسخ تشريحی 10 سال کنکورکارشناسی هنر به همراه گروه مؤلفين/ انتشارات آيندگان/ سال 1391 .
متد گيتار کلاسيك کريستفر پارکنينگ/ ترجمه/ انتشارات آيندگان/ سال 1392 .
بچهها بهار/ انتشارات نارون/ سال 1392 .
مجموعه تصانيف خوشهچين/ تأليف : حميدرضا جوان، به کوشش بنيامين فسائی/ انتشارات نارون/ سال 1394 .

 

شناسه آگهی : 5445ad718e3204c3

18 آوریل 2018 2:58 ب.ظ

2777 روز, 21 ساعت

نظرات