بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرس شهریار ، بلوار کلهر ، جنب بیمارستان تامین اجتماعی، بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد
تلفن۰٢١۶۵٢٩۵١١٧
همراه۰٩١٢٣٩٣١۶٢٧

بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد

 

کلینیک خدمات درمانی و بهداشتی حیوانات خانگی

داخلی ، جراحی ، واکسیناسیون ، انگل زدایی  آزمایشگاه

صدور شناسنامه ، میکروچیپ ، برگه خروج از کشور و لوازم جانبی

شناسه آگهی : 2635a5db72e3c96b

16 ژانویه 2018 12:05 ب.ظ

2683 روز, 9 ساعت

نظرات