تهیه غذای لذیذ اندیشه

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرسشهریار ، شهر جدید اندیشه ، فاز ٢ ، شهرک نمونه کوثر ، خیابان نصر
تلفن021۶۵۵۴٨٢۶١
همراه۰٩١١۴٣٢٩٢۴٣

 تهیه غذای لذیذ اندیشه

 منو :

چلو کباب کوبیده ۶۰۰۰                                             –   چلو خورشت قیمه ۵۰۰۰

چلو کباب کوبیده مخصوص (٢۰۰ گرمی) ٨۰۰۰                –   چلو خورشت قورمه سبزی ۵۰۰۰

چلو جوجه کباب ۶۰۰۰                                             –   چلو خورشت خلال کرمانشاهی (دوشنبه و سه شنبه) ٧۰۰۰

چلو جوجه کباب مخصوص (٢٢۰ گرمی) ٨۰۰۰                –   چلو خورشت فسنجان (چهار شنبه و پنج شنبه) ٨۰۰۰

چلو گوشت (٢۰۰ گرمی) ١١۰۰۰                               –   کباب کوبیده (سیخی) ٢۰۰۰

زرشک پلو با مرغ (۴۵۰ گرمی) ٧۰۰۰                          –   کباب کوبیده مخصوص (سیخی) ٣۰۰۰

چلوماهی تیلا پیلا ٩۰۰۰                                         –   جوجه کباب (سیخی) ۴۵۰۰

چلو کباب میکسی ٨۰۰۰                                        –   جوجه کباب مخصوص (سیخی) ۶۰۰۰

چلو میکسی مخصوص لذیذ ٧۵۰۰                              –   میکس مخصوص لذیذ (سیخی) ۵۵۰۰

شناسه آگهی : 4935a56069ba4f7e

10 ژانویه 2018 3:59 ب.ظ

2678 روز, 14 ساعت

نظرات