دوره مهارت های شغلی

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرسشهریار، خیابان ولیعصر، پاساژ حافظ ، طبقه 4
تلفن65272326 - 65224688
همراه09195556640 - 09195556641

دوره مهارت های شغلی :

– فوریت های پزشکی

تئوری

کارگاهی

بیمارستانی

– تکنسین دارویی

آموزش کلیه گروه های دارویی

آموزش تکنیک خواندن نسخه خوانی

آموزش مباحث تخصصی بازار کار داروخانه شامل:

قیمت زنی نسخه – کار با کامپیوتر وآشنایی با سازمانها وسایت های بیمه پایه ای

– دستیار کنار دندانپزشک

شناسه آگهی : 4255a3e0f4e01fba

23 دسامبر 2017 11:44 ق.ظ

2659 روز, 8 ساعت

نظرات