دکترمجید بازرگانی متخصص داخلی ، اطفال ، گوارش

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرسشهر جدید اندیشه ، فاز ٣ ، چهارراه ساسان ، خیابان مطهری ، طبقه زیرین درمانگاه شریف
تلفن۰٢١۶۵۵۶٧۶٧۴

دکترمجید بازرگانی متخصص داخلی ، اطفال ، گوارش

شناسه آگهی : 4185a5dc13c8ca6c

16 ژانویه 2018 1:49 ب.ظ

2652 روز, 5 ساعت

نظرات