رستوران مادر اندیشه

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرساندیشه، فاز ١ اندیشه ، انتهای خیابان دهم غربی ، نبش میثاق
تلفن۰٢١۶۵۵٧٨٢۵٩ - ۰٢١۶۵۵٧٨٢۶۰ - ۰٢١۶۵۵٧٩۶۵۴ - ۰٢١۶۵۶٢١٢٢٢
همراه۰٩١٩٣۶٣۴٣۰٢

رستوران مادر  اندیشه

شناسه آگهی : 3795a59c1ce45b19

13 ژانویه 2018 12:00 ب.ظ

2680 روز, 9 ساعت

نظرات