رستوران پارسی اندیشه

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرسشهر جدید اندیشه، ورودی فاز یک, جنب بانک ملت، رستوران پارسی
تلفن۰٢١۶۵۵١٢۰۰٩ - ۰٢١۶۵۵٢۰٢۴۵
همراه۰٩١٢۵٩٧٣٣٢١

رستوران پارسی اندیشه

سفارش مجالس و شرکتها پذیرفته میشود.

شناسه آگهی : 1885a59a9d2c08e8

13 ژانویه 2018 10:19 ق.ظ

2676 روز, 9 ساعت

نظرات