صبخانه (بریک شاپ صبحانه + میان وعده)

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

آدرسشهر جدید اندیشه، فاز ١ اندیشه ، خیابان دنیا مالی ، نبش شقایق هفتم
تلفن۰٢١۶۵۵٣١٣١٣
همراه۰٩١۰٨٨٩٢٧۰٨

صبخانه (بریک شاپ صبحانه + میان وعده)

شناسه آگهی : 9005a57136682f40

11 ژانویه 2018 11:12 ق.ظ

2678 روز, 9 ساعت

نظرات