مرکز درمان اعتیاد دکتر چرخگرد

تماس بگیرید

مرکز درمان اعتیاد دکتر چرخگرد

– سم زادایی بصورت تخصصی و درمان تخصصی شیشه

– متادون، بوپرنورفین(B2) کلونیدین، نالتروکسان

– روان درمانی، مشاور، درمان نگهداری و سم زدایی

شناسه آگهی : 7925a49f6b3ae847

1 ژانویه 2018 12:27 ب.ظ

2602 روز, 12 ساعت

نظرات