با معجزه مثبت گرایی رنگ دیگری به زندگی تان ببخشید


با معجزه مثبت گرایی رنگ دیگری به زندگی تان ببخشید

پروفسور مارتین سلیگمن، یکی از پایه گذاران روانشناسی مثبت گرا، با انجام تحقیقات زیادی ثابت کرد این نوع روان درمانی با استخراج توانایی های افراد می تواند به آن ها کمک کند زندگی دلپذیری داشته باشند. این شیوه افراد را تشویق می کند با نگرشی مثبت زندگی کنند و به این ترتیب به آن ها احساس شادی بیشتری می بخشد. در اینجا به ۷ قاعده ی بنیادین مثبت گرایی می پردازیم که به شما کمک می کند با افسردگی مقابله کنید، از سلامتی جسمانی بهتری برخوردار باشید و موفقیت های بیشتری کسب کنید.

۱- قانون آینه

این قانون بسیار ساده است، در واقع تک تک آدم هایی که در زندگی شما وجود دارند آینه ی تمام نمای خود شما هستند. آن ها بازتابی از شخصیت و ویژگی های خود شما هستند، حتی کسانی که از آن ها خوشتان نمی آید. ویژگی های شخصیتی اطرافیان تان به شما این فرصت را می دهد تا خود را بهتر بشناسید و به این ترتیب رشد کنید.

تمام خصوصیاتی که در دیگران تحسین می کنید یا از آن ها بیزار هستید در اصل ویژگی های خود شما هستند.

3 جولای 2018 1:10 ب.ظ